99av网站

99av网站

观龟甲所主诸病,皆属阴虚血弱,自可心解矣。陆佃云∶其胆春夏近下,秋冬近上。

中毒急敷之,缓即不救。故蛤蛎之类,能止渴也。

其质杏黄色,有文采,红头翠鬣,黑翅黑尾,红掌,头有白长毛垂之至尾。又《幕府燕闲录》云∶池州进士邹阆家贫,一日启户,获一小笼,内有银器,持归。

 反胃膈气,痰嗽鼻渊,脱肛痔疾,疮疖下疳,汤火【发明】时珍曰∶螺乃蚌蛤之属,其壳大抵与蚌粉、蛤粉、蚶、蚬之类同功。补中益气,甚益人,炙食尤美。

《抱朴子》曰∶蛇类最多,惟蝮中人甚急。故成氏云∶龙骨能收敛浮越之正气,固大肠而镇惊。

时珍窃谓此物性窜而行血,风人多血虚故也。长丈余,有四足,有黄鳞、黑鳞二色,能食麋鹿。

Leave a Reply