KRAY-010 - 真白爱梨2017年番号 情欲の引き出し方

KRAY-010 - 真白爱梨2017年番号 情欲の引き出し方

 秋采微炒入药,最忌猪肉、米泔。每与甘遂,同利小便。

收五脏郁火有功,清上膈痰火最效。 其种有二,细认略殊。

补阴泄阳,助于人,则险而健者类之。煎汁同忍冬,临服加醇酒。

内容:\r夏枯草\pj210.bmp\r味苦、辛,气寒。春夏禁服,秋冬宜煎。

岂诚二药果有过乎诸药之能,以致喋喋赞美之如是耶!盖缘上古之人俗尚质朴,人所病者,多中实邪。名由此得,曾载《本经》。

三月三日,采根曝干。黑者,主女人症瘕、崩漏、带下及乳肿暴来;黄者,治男子得。

Leave a Reply